LIVE DRAW

Paito TRINIDAD & TOBAGO MORNING (MINGGU OFF)


Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Minggu
2455
7570
4936
7172
9144
7731
XXXX
1254
2523
6247
7286
4114
3241
XXXX
7422
2930
2263
9165
1931
7698
XXXX
3077
5517
8387
6632
5376
3825
XXXX
9950
8859
6223
1719
9399
5515
XXXX
1063
XXXX
1718
4318
XXXX
3562
XXXX
4181
6972
8843
8236
5223
1735
XXXX
0147
8935
7828
5422
2295
2613
XXXX
0243
4819
0597
0853
9704
2292
XXXX
8221
7853
7294
0605
2675
5429
XXXX
8867
8524
4344
7333
3198
5761
XXXX
6781
0305
8498
XXXX
XXXX
9956
XXXX
0000
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX